Moduły LED zasilane bezpośrednio z sieci

Written By :

Category :

Wpisy

Posted On :

Share This :

Cele projektu:
Przedmiotem realizowanego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (badania przemysłowe oraz prace rozwojowe) mających na celu opracowanie technologii konstrukcji. Projekt przewiduje opracowanie 4 prototypów: modułu liniowego, modułu okrągłego, modułu do zastosowań ulicznych oraz modułu zastępującego żarówkę. Dzięki przeprowadzanym badaniom opracowana zostanie innowacyjna procedura w raz ze stanowiskiem do montażu powierzchniowego elementów przewlekanych. Opracowanie procedury jest kluczowe ze względów ekonomicznych, pozwoli to na zmniejszenie kosztów produkcji energooszczędnych źródeł światła a w wyniku tego produkty tego typu staną się przystępniejsze dla użytkowników. Prowadzone w ramach projektu badania moją znaczny wpływ na końcowy efekt i obraz otrzymanych prototypów. Pozwolą jednoznacznie potwierdzić słuszność założeń oraz opracowanie nowej koncepcji przyczyniającej się do tworzenia nowego kierunku technologicznego w branży.
Głównymi produktami projektu będą:
1) moduł liniowy średniej mocy sterowany protokołem zgodnym z Digital Addressable Lighting Interface oraz zasilany z sieci elektrycznej,
2) moduł okrągły średniej mocy sterowany protokołem zgodnym z Digital Addressable Lighting Interface oraz zasilany z sieci elektrycznej,
3) moduł m.in do zastosowań ulicznych, dużej mocy, sterowany protokołem zgodnym z Digital Addressable Lighting Interface oraz zasilany z sieci elektrycznej,
4) moduł małej mocy, odpowiednik żarówki, sterowany protokołem zgodnym z Digital Addressable Lighting Interface oraz zasilany z sieci elektrycznej.
Głównymi odbiorcami projektu będą:

  1. Producenci oświetleń dedykowanych do domów i mieszkań,
  2. Producenci oświetleń dedykowanych do wsparcia infrastruktury drogowej (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna),
  3. Producenci oświetleń dedykowanych do powierzchni handlowych, usługowych, kulturowych oraz do użytku publicznego.

Wartość całkowita projektu: 2 652 144,82 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  1 817 212,61 PLN