Moduły LED zasilane bezpośrednio z sieci

Dział R&D wchodzący w skład Biura projektowego firmy ALS jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /Europejskiego Funduszu społecznego. W ramach Programu Dział badań i rozwoju prowadzi projekt podtytułem „Opracowanie konstrukcji sterowalnych energooszczędnych modułów LED, technologii ichwytwarzania oraz wdrożenia przez Stanisław Binkiewicz ALS”Przedmiotem realizowanego projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowychmających na celu opracowanie technologii konstrukcji pozwalającej produkować moduły LED które będątanim i ekologicznym źródłem światła mającym szerokie zastosowanie. W lampach przemysłowych,zewnętrznych lampach LED oraz jako elastyczne i sterowalne uzupełnienie wielu lamp składających się nasystemy oświetleniowe używane w wielu gałęziach codziennej pracy i życia.